RT & RW DESA BUMIREJO JUWANA -PATI

 

 

RT 01/01

 • NAMA                        : SUGIYARTO
 • JABATAN                    : KETUA RT 01/01
 • NIK                             : 331 8081205790001
 • TEMPAT TGL LAHIR    : PATI,12-05-1979
 • PENDIDIKAN              : SLTA
 • STATUS                       : KAWIN
 • JENIS KELAMIN           : LAKI-LAKI
 • PEKERJAAN                 :SWASTA
 • ALAMAT                      : DESA BUMIREJO RT01/01
 • MASA JABATAN  / SK   :

 

 • NAMA                       : SUMAR
 • JABATAN                    : WAKIL KETUA RT 01/01
 • NIK                             :
 • TEMPAT TGL LAHIR    :
 • PENDIDIKAN              : SLTP
 • STATUS                       : KAWIN
 • JENIS KELAMIN           : LAKI-LAKI
 • PEKERJAAN                 : NELAYAN
 • ALAMAT                      : DESA BUMIREJO RT 01/01
 • MASA JABATAN  / SK   :

 

 • NAMA                        : TAUFIQ URRAHMAN
 • ABATAN                    :  BENDAHARA RT 01/01
 • NIK                             :
 • TEMPAT TGL LAHIR    :
 • PENDIDIKAN              : SLTA
 • STATUS                       : KAWIN
 • JENIS KELAMIN            LAKI-LAKI:
 • PEKERJAAN                 : NELAYAN
 • ALAMAT                      : DESA BUMIREJO RT 01/01
 • MASA JABATAN  / SK   :

 

 • NAMA                       : H.SUNARDI
 • JABATAN                    : BENDAHARA RT 01/01
 • NIK                             :
 • TEMPAT TGL LAHIR    :
 • PENDIDIKAN              : SARJANA
 • STATUS                       : KAWIN
 • JENIS KELAMIN           :
 • PEKERJAAN                 : PNS
 • ALAMAT                      : DESA BUMIREJO RT 01/01
 • MASA JABATAN  / SK   :

RT 02 RW 01

 • NAMA                       : DAMAN
 • JABATAN                    : KETUA RT 02/01
 • NIK                             :
 • TEMPAT TGL LAHIR    : PATI,1-7-1961
 • PENDIDIKAN              : SD
 • STATUS                       : KAWIN
 • JENIS KELAMIN           : LAKI-LAKI
 • PEKERJAAN                 : NELAYAN
 • ALAMAT                      : DESA BUMIREJO RT 02/RW 01
 • MASA JABATAN  / SK   :

 

 • NAMA                       : SUSILO
 • JABATAN                    : WAKIL  KETUA RT 02/01
 • NIK                             :
 • TEMPAT TGL LAHIR    : PATI,15-04-1975
 • PENDIDIKAN              : SLTP
 • STATUS                       : KAWIN
 • JENIS KELAMIN           : LAKI-LAKI
 • PEKERJAAN                 : SWASTA
 • ALAMAT                      : DESA BUMIREJO RT 02/RTW 01
 • MASA JABATAN  / SK   :

 

 • NAMA                       : DEDI FITRIYANTO
 • JABATAN                    : SEKRETARIS RT 02/01
 • NIK                             :
 • TEMPAT TGL LAHIR    : KUDUS.01-07-1978
 • PENDIDIKAN              : SLTP
 • STATUS                       : KAWIN
 • JENIS KELAMIN           : LAKI-LAKI
 • PEKERJAAN                 : NELAYAN
 • ALAMAT                      : DESA BUMIREJO RT 02/01
 • MASA JABATAN  / SK   :

 

 • NAMA                       : ALI SUMARSONO
 • JABATAN                    : SEKRETARIS RT 02/01
 • NIK                             :
 • TEMPAT TGL LAHIR    :
 • PENDIDIKAN              : SLTA
 • STATUS                       : KAWIN
 • JENIS KELAMIN           : LAKI-LAKI
 • PEKERJAAN                 : NELAYAN
 • ALAMAT                      : DESA BUMIREJO RT 02/01
 • MASA JABATAN  / SK   :

RT 03/RW 01

 • NAMA                       : HADI TJUNDUK BOESONO
 • JABATAN                    : KETUA  RT 03/01
 • NIK                             :3318081003610002
 • TEMPAT TGL LAHIR    : PATI,10-03-1961
 • PENDIDIKAN              : SLTP
 • STATUS                       : KAWIN
 • JENIS KELAMIN           : LAKI-LAKI
 • PEKERJAAN                 : BURUH
 • ALAMAT                      :DESA BUMIREJO RT 03/01
 • MASA JABATAN

 

 • NAMA                       :  GANI WIJAYANTO
 • JABATAN                    :  WAKIL KETUA RT 03/01
 • NIK                             :
 • TEMPAT TGL LAHIR    : PATI,18-09-1990
 • PENDIDIKAN              : SARJANA
 • STATUS                       : KAWIN
 • JENIS KELAMIN           : LAKI-LAKI
 • PEKERJAAN                 : WIRASWASTA
 • ALAMAT                      : DESA BUMIREJO RT 03/01

 

 • NAMA                       : BAMBANG IRAWAN
 • JABATAN                    : BENDAHARA RT 03/01
 • NIK                             :
 • TEMPAT TGL LAHIR    :
 • PENDIDIKAN              : SLTA
 • STATUS                       : KAWIN
 • JENIS KELAMIN           : LAKI-LAKI
 • PEKERJAAN                 : SWASTA
 • ALAMAT                      : DESA BUMIREJO RT 03/01

 

 • NAMA                       : MAIKAL KRISTIAN
 • JABATAN                    : SEKRETARIS RT 03/01
 • NIK                             :
 • TEMPAT TGL LAHIR    :
 • PENDIDIKAN              : SLTA
 • STATUS                       : BELUM KAWIN
 • JENIS KELAMIN           : LAKI-LAKI
 • PEKERJAAN                 : BURUH
 • ALAMAT                      : DESA BUMIREJO RT 03/01

 

 • NAMA                       : SUGIHARTO
 • JABATAN                    : KETUA RT 04/01
 • NIK                             :
 • TEMPAT TGL LAHIR    :
 • PENDIDIKAN              :
 • STATUS                       : KAWIN
 • JENIS KELAMIN           : LAKI-LAKI
 • PEKERJAAN                 : KARYAWAN SWASTA
 • ALAMAT                      : DESA BUMIREJO RT 04/01
 • MASA JABATAN          ;

 

 • NAMA                       :  ROCHMAD
 • JABATAN                    : WAKIL KETUA RT 04/01
 • NIK                             :
 • TEMPAT TGL LAHIR    : PATI 01-07-1967
 • PENDIDIKAN              : SD
 • STATUS                       : KAWIN
 • JENIS KELAMIN           : LAKI-LAKI
 • PEKERJAAN                 : BURUH
 • ALAMAT                      : DESA BUMIREJO RT 01/04

 

 

 • NAMA                       : SUJOKO
 • JABATAN                    : SEKRETARIS RT 04/01
 • NIK                             :
 • TEMPAT TGL LAHIR    :
 • PENDIDIKAN              : SLTP
 • STATUS                       : STATUS
 • JENIS KELAMIN          : LAKI-LAKI
 • PEKERJAAN                 : BURUH
 • ALAMAT

 

 • NAMA                       : H,MARGONO
 • JABATAN                    : BENDAHARA RT 04/01
 • NIK                             :
 • TEMPAT TGL LAHIR    :
 • PENDIDIKAN              : SLTA
 • STATUS                       : KAWIN
 • JENIS KELAMIN           : LAKI-LAKI
 • PEKERJAAN                 : WIASWASTA
 • ALAMAT                      :DESA BUMIREJO RT 04/01

 • NAMA                       : YUDAN
 • JABATAN                    : KETUA  RT 05/01
 • NIK                             :
 • TEMPAT TGL LAHIR    : BOJONEGORO,15-02-1971
 • PENDIDIKAN              :
 • STATUS                       : KAWIN
 • JENIS KELAMIN           : LAKI-LAKI
 • PEKERJAAN                 : JASA BENGKEL
 • ALAMAT                      : DESA BUMIREJO RT 05/01
 • MASA JABATAN          :

 

 • NAMA                       : EDI ISKANDAR
 • JABATAN                    : WAKIL KETUA RT 05/01
 • NIK                             :
 • TEMPAT TGL LAHIR    : KOTA BUMI,21-01-1973
 • PENDIDIKAN              : SLTA
 • STATUS                       : KAWIN
 • JENIS KELAMIN           : LAKI-AKI
 • PEKERJAAN                 : WIRASWASTA
 • ALAMAT                      : DESA BUMIREJO RT 05/01

 

 • NAMA                       : KASDI
 • JABATAN                    : BENDAHARA RT 05/01
 • NIK                             :
 • TEMPAT TGL LAHIR    :
 • PENDIDIKAN              : SARJANA
 • STATUS                       : KAWIN
 • JENIS KELAMIN           : LAKI-LAKI
 • PEKERJAAN                 : PNS
 • ALAMAT                      : DESA BUMIREJO RT 05/01
 • NAMA                       : NURSALIM
 • JABATAN                    : SEKRETARIS RT 05/01
 • NIK                             :
 • TEMPAT TGL LAHIR    :
 • PENDIDIKAN              : SLTP
 • STATUS                       :KAWIN
 • JENIS KELAMIN           :LAKI-LAKI
 • PEKERJAAN                 : BURUH
 • ALAMAT                      : DESA BUMIREJO RT 05/01

 • NAMA                       : SATIMIN
 • JABATAN                    : KETUA  RT 0 6/01
 • NIK                             :
 • TEMPAT TGL LAHIR    : PASURUAN, 01-07-1961
 • PENDIDIKAN              : SLTP
 • STATUS                       : KAWIN
 • JENIS KELAMIN           : LAKI-LAKI
 • PEKERJAAN                 : BURUH
 • ALAMAT                      : DESA BUMIREJO RT 06/01
 • MASA JABATAN          :
 • NAMA                       :
 • JABATAN                    : WAKIL KETUA  RT 0 6/01
 • NIK                             :
 • TEMPAT TGL LAHIR    :
 • PENDIDIKAN              :
 • STATUS                       :
 • JENIS KELAMIN           :
 • PEKERJAAN                 :
 • ALAMAT                      :

 

 • NAMA                       : ZUHDAN TAUFIQ
 • JABATAN                    : SEKRETARIS RT 0 6/01
 • NIK                             :
 • TEMPAT TGL LAHIR    :
 • PENDIDIKAN              : SLTA
 • STATUS                       : KAWIN
 • JENIS KELAMIN           : LAKI-LAKI
 • PEKERJAAN                 :
 • ALAMAT                      : DESA BUMIREJO RT 06/01
 • NAMA                       : WAHONO
 • JABATAN                    : BENDAHARA  RT 0 6/01
 • NIK                             :
 • TEMPAT TGL LAHIR    :
 • PENDIDIKAN              : SLTA
 • STATUS                       : CERAI MATI
 • JENIS KELAMIN           : LAKI-LAKI
 • PEKERJAAN                 : PERANGKAT DESA
 • ALAMAT                      : DESA BUMIREJO RT 06/01

 

 • NAMA                       : WAHONO
 • JABATAN                    :  KETUA RW
 • NIK                             :
 • TEMPAT TGL LAHIR    : PATI, 09-10-1972
 • PENDIDIKAN              : SLTA
 • STATUS                       : CERAI MATI
 • JENIS KELAMIN           : LAKI-LAKI
 • PEKERJAAN                 : PERANGKAT DESA
 • ALAMAT                      : DESA  BUMIREJO,RT 06/01
 • NAMA                       : KASIRIN
 • JABATAN                    :  SEKRETARIS RW
 • NIK                             :
 • TEMPAT TGL LAHIR    : 52 TH
 • PENDIDIKAN              : SD
 • STATUS                       : KAWIN
 • JENIS KELAMIN           : LAKI-LAKI
 • PEKERJAAN                 : NELAYAN
 • ALAMAT                      : DESA BUMIREJO RT 01/01

 

 • NAMA                       : EDY YULIANTO
 • JABATAN                    :  BENDAHARA RW
 • NIK                             :
 • TEMPAT TGL LAHIR    : PATI,
 • PENDIDIKAN              :
 • STATUS                       : STATUS
 • JENIS KELAMIN            LAKI-LAKI
 • PEKERJAAN                 : NELAYAN
 • ALAMAT                      : DESA BUMIREJO RT 01/01