PERANGKAT DESA

KASI KESRAKASI PEMBANGUNANKAUR KEUWANGANKAUR ATMISTRASI DAN UMUMKASI PEMERINTAHANKEPALA DUSUN 1STAF KAUR KEUANGAN

NAMA  : YUNITA FARICHATIN MASYHURI

DESA     : BUMIREJO RT 05 RW 01

KECAMATAN : JUWANA

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD N BUMIREJO JUWANA

SMP : MTS RAUDATUL MA’ARIF JUWANA

SMA : MA PGIP HADIWIJAYA KAJEN

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

MOTT0
NIHIL “

NAMA  : EKO SUTIYANTO

DESA     : BUMIREJO RT 01 RW 01

KECAMATAN : JUWANA

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD BENDAR

SMP : SMP 1 JUWANA

SMA : SMA 1 JUWANA

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

MOTT0
NIHIL “

NAMA  : ARIF WAHYUDI

DESA     : BUMIREJO RT 06 RW 01

KECAMATAN : JUWANA

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD N DOROPAYUNG

SMP : SMP N 3 JUWANA

SMA : SMK BTB JUWANA

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

MOTT0
NIHIL “

NAMA  : JARMI

DESA     : BUMIREJO RT 02 RW 01

KECAMATAN : JUWANA

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD N BUMIREJO

SMP : SMP PGRI JUWANA

SMA : SMA N JAKENAN

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

MOTT0
NIHIL “

NAMA  : NGAIJAN

DESA     : BUMIREJO RT 01 RW 01

KECAMATAN : JUWANA

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD :SD N BUMIREJO

SMP : SMP N 1 JUWANA

SMA : SMA N 1 PATI

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

MOTT0
NIHIL “

NAMA  : WAHONO

DESA     : BUMIREJO RT 06 RW 01

KECAMATAN : JUWANA

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD N BUMIREJO

SMP : ST JUWANA

SMA : KEJAR PAKET C

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

MOTT0
NIHIL “

NAMA  : MARSINI

DESA     : BUMIREJO RT 05 RW 01

KECAMATAN : JUWANA

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD SEJOMULYO 02 JUWANA

SMP : SMP N JAKENAN

SMA : SMA N JUWANA

PERGURUAN TINGGI : S1 UNIVISSITAS SEMARANG

MOTT0
NIHIL “