PKK DESA BUMIREJO JUWANA – PATI

1.

 •   NAMA                     : JUMIATI,SE
 •  JABATAN                  : KETUA TIM PENGGERAK PKK
 • NIK                            : 3318084704790001
 • TEMPAT TGL LAHIR   : PATI,07-04-1979
 • PENDIDIKAN             : SARJANA
 • STATUS                      : KAWIN
 • JENIS KELAMIN         : PEREMPUAN
 • PEKERJAAN               : MENGURUS RUMAH TANGGA
 • MASA JABATAN        : TGL 15 -10-2021 S/D TGL 25 MARET  2025
 • ALAMAT                    : DESA BUMIREJO RT 06/01

 

2,

 • NAMA                       :  KUSTRIYANTI
 •  JABATAN                  :  WAKIL KETUA
 • NIK                            : 331808656640001
 • TEMPAT TGL LAHIR   : PURWODADI,15-06-1964
 • PENDIDIKAN             : SLTA
 • STATUS                      : KAWIN
 • JENIS KELAMIN         : PEREMPUAN
 • PEKERJAAN               :  MENGURUS RUMAH TANGGA
 • ALAMAT                    : DESA BUMIREJO RT 05/01

3.

 •   NAMA                     :  PARYATI
 •  JABATAN                  :  SEKRETARIS
 • NIK                            : 3318084700660042
 • TEMPAT TGL LAHIR   : PATI, 07-09-1966
 • PENDIDIKAN             : SLTA
 • STATUS                      : KAWIN
 • JENIS KELAMIN         : PEREMPUAN
 • PEKERJAAN               :  MENGURUS RUMAH TANGGA
 • ALAMAT                    : DESA BUMIREJO RT 06/01

4                     :

 • NAMA                       :  JARMI
 •  JABATAN                  :  BENDAHARA
 • NIK                            : 3318085005740001
 • TEMPAT TGL LAHIR   : PATI.10-05-1974
 • PENDIDIKAN             : SLTA
 • STATUS                      : KAWIN
 • JENIS KELAMIN          : PEREMPUAN
 • PEKERJAAN               :  PERANGKAT DESA
 • ALAMAT                    : DESA BUMIREJO RT 02/01

5.

 • NAMA                        : MAMIK DWI ERNAWATI
 • JABATAN                    : KETUA POKJA 1
 • NIK                             :
 • TEMPAT TGL LAHIR    : PATI
 • PENDIDIKAN              : SLTA
 • STATUS                       : KAWIN
 • JENIS KELAMIN          : PEREMPUAN
 • PEKERJAAN                ; GURU PAUD
 • ALAMAT                     : DESA BUMIREJO RT 05/01

6.

 • NAMA                       : TUTI ERNAWATI
 •  JABATAN                  :  KETUA POKJA 2
 • NIK                            : 331808
 • TEMPAT TGL LAHIR   : PATI.
 • PENDIDIKAN             : SLTP
 • STATUS                      : KAWIN
 • JENIS KELAMIN         : PEREMPUAN
 • PEKERJAAN               :  MWENGURUS RUMAH TANNGA
 • ALAMAT                    : DESA BUMIREJO RT 02/01

7.

 • NAMA                       : SUMINI
 •  JABATAN                  :  KETUA POKJA 3
 • NIK                            : 331808
 • TEMPAT TGL LAHIR   : PATI.
 • PENDIDIKAN             : SLTP
 • STATUS                      : KAWIN
 • JENIS KELAMIN         : PEREMPUAN
 • PEKERJAAN               :  MENGURUS RUMAH TANNGA
 • ALAMAT                    : DESA BUMIREJO RT 01/01

8.

 •     NAMA                   : HARTINI
 •  JABATAN                  :  KETUA POKJA 4
 • NIK                            : 331808
 • TEMPAT TGL LAHIR   : PATI.
 • PENDIDIKAN             : SLTA
 • STATUS                      : KAWIN
 • JENIS KELAMIN         : PEREMPUAN
 • PEKERJAAN               :  KARYAWAN SWASTA
 • ALAMAT                    : DESA BUMIREJO RT 01/01

9.

 • NAMA                       : ENDANG SRI WATI
 •  JABATAN                  :  KADER
 • NIK                            : 3318086011730001
 • TEMPAT TGL LAHIR   : PATI. 26-11-1973
 • PENDIDIKAN             : SLTA
 • STATUS                      : KAWIN
 • JENIS KELAMIN         : PEREMPUAN
 • PEKERJAAN               :  MWENGURUS RUMAH TANGGA
 • ALAMAT                    : DRSA BUMIREJO RT 05/01

10.

 • NAMA                       : SULASTRI
 •  JABATAN                  : KADER
 • NIK                            : 331808
 • TEMPAT TGL LAHIR   : PATI,
 • PENDIDIKAN             : SLTA
 • STATUS                      : KAWIN
 • JENIS KELAMIN         : PEREMPUAN
 • PEKERJAAN               :  MENGURUS RUMAH TANGGA
 • ALAMAT                    : DESA BUMIREJO RT 05/01

11.

 • NAMA                     : RUMISEH
 •  JABATAN                  : KADER
 • NIK                            : 331808
 • TEMPAT TGL LAHIR   : PATI,
 • PENDIDIKAN             : SLTA
 • STATUS                      : KAWIN
 • JENIS KELAMIN         : PEREMPUAN
 • PEKERJAAN               :  MENGURUS RUMAH TANGGA
 • ALAMAT                    : DESA BUMIREJO RT 05/01

12.

 • NAMA                     : DARWATI MUNIASEH
 •  JABATAN                  : KADER
 • NIK                            : 331808
 • TEMPAT TGL LAHIR   : PATI,
 • PENDIDIKAN             : SLTA
 • STATUS                      : KAWIN
 • JENIS KELAMIN         : PEREMPUAN
 • PEKERJAAN               :  MENGURUS RUMAH TANGGA
 • ALAMAT                    : DESA BUMIREJO RT 04/01

13.

 • NAMA                       : SRI WINARNINGSIH
 •  JABATAN                  : KADER
 • NIK                            : 331808
 • TEMPAT TGL LAHIR   : PATI,
 • PENDIDIKAN             : SLTA
 • STATUS                      : KAWIN
 • JENIS KELAMIN         : PEREMPUAN
 • PEKERJAAN               :  MENGURUS RUMAH TANGGA
 • ALAMAT                    : DESA BUMIREJO RT 05/01

14.

 • NAMA                       : YUNITA FARIHATIN,M
 •  JABATAN                  : KADER
 • NIK                            : 331808
 • TEMPAT TGL LAHIR   : PATI,
 • PENDIDIKAN             : SLTA
 • STATUS                      : KAWIN
 • JENIS KELAMIN         : PEREMPUAN
 • PEKERJAAN               :  PERANGKAT DESA
 • ALAMAT                    : DESA BUMIREJO RT 05/01

15.

 • NAMA                       : MARSINI,SE
 •  JABATAN                  : KADER
 • NIK                            : 331808
 • TEMPAT TGL LAHIR   : PATI,
 • PENDIDIKAN             : SARJANA
 • STATUS                      : KAWIN
 • JENIS KELAMIN         : PEREMPUAN
 • PEKERJAAN               :  PERANGKAT DESA
 • ALAMAT                    : DESA BUMIREJO RT 05/01

16.

 • NAMA                      : SUGIRAH
 • JABATAN                  : KADER
 • NIK                            : 331808
 • TEMPAT TGL LAHIR   : PATI,
 • PENDIDIKAN             : SLTP
 • STATUS                      : KAWIN
 • JENIS KELAMIN         : PEREMPUAN
 • PEKERJAAN               :  MENGURUS RUMAH TANGGA
 • ALAMAT                    : DESA BUMIREJO RT 02/01

17.

 • NAMA                       : YUNITA FITRIYANI
 • ABATAN                    : KADER
 • NIK                            : 331808
 • TEMPAT TGL LAHIR   : PATI,
 • PENDIDIKAN             : SLTA
 • STATUS                      : KAWIN
 • JENIS KELAMIN         : PEREMPUAN
 • PEKERJAAN               :  MENGURUS RUMAH TANGGA
 • ALAMAT                    : DESA BUMIREJO RT 01/01

18.

 • AMA                         : YASRI
 •  JABATAN                  : KADER
 • NIK                            : 331808
 • TEMPAT TGL LAHIR   : PATI,
 • PENDIDIKAN             : SLTP
 • STATUS                      : KAWIN
 • JENIS KELAMIN         : PEREMPUAN
 • PEKERJAAN               :  MENGURUS RUMAH TANGGA
 • ALAMAT                    : DESA BUMIREJO RT 06/01

19.

 

 • NAMA                       : KIM WA
 •  JABATAN                  : KADER
 • NIK                            : 331808
 • TEMPAT TGL LAHIR   : PATI,
 • PENDIDIKAN             : SLTA
 • STATUS                      : KAWIN
 • JENIS KELAMIN         : PEREMPUAN
 • PEKERJAAN               :  MENGURUS RUMAH TANGGA
 • ALAMAT                    : DESA BUMIREJO RT  03/01

 

20.

 • AMA                         : DWI
 •  JABATAN                  : KADER
 • NIK                            : 331808
 • TEMPAT TGL LAHIR   : PATI,
 • PENDIDIKAN             : SLTA
 • STATUS                      : KAWIN
 • JENIS KELAMIN         : PEREMPUAN
 • PEKERJAAN               :  MENGURUS RUMAH TANGGA
 • ALAMAT                    : DESA BUMIREJO RT 04/01

21.

 • NAMA                       : SRI MURNINGSIH
 •  JABATAN                  : KADER
 • NIK                            : 331808
 • TEMPAT TGL LAHIR   : PATI,
 • PENDIDIKAN             : SLTA
 • STATUS                      : KAWIN
 • JENIS KELAMIN         : PEREMPUAN
 • PEKERJAAN               :  MENGURUS RUMAH TANGGA
 • ALAMAT                    : DESA BUMIREJO RT 01/01

22.

 • NAMA                       : NITA
 •  JABATAN                  : KADER
 • NIK                            : 331808
 • TEMPAT TGL LAHIR   : PATI,
 • PENDIDIKAN             : SLTA
 • STATUS                      : KAWIN
 • JENIS KELAMIN         : PEREMPUAN
 • PEKERJAAN               :  MENGURUS RUMAH TANGGA
 • ALAMAT                    : DESA BUMIREJO RT 06/01

23.

 • NAMA                       : NUR CAHYATI
 •  JABATAN                  : KADER
 • NIK                            : 331808
 • TEMPAT TGL LAHIR   : PATI,
 • PENDIDIKAN             : SLTA
 • STATUS                      : KAWIN
 • JENIS KELAMIN         : PEREMPUAN
 • PEKERJAAN               :  MENGURUS RUMAH TANGGA
 • ALAMAT                    : DESA BUMIREJO RT  01/01

 

 • NAMA                       :
 •  JABATAN                  : KADER
 • NIK                            : 331808
 • TEMPAT TGL LAHIR   : PATI,
 • PENDIDIKAN             : SLTA
 • STATUS                      : KAWIN
 • JENIS KELAMIN         : PEREMPUAN
 • PEKERJAAN               :  MENGURUS RUMAH TANGGA
 • ALAMAT                    : DESA BUMIREJO RT

 

 

 • NAMA                       :
 •  JABATAN                  : KADER
 • NIK                            : 331808
 • TEMPAT TGL LAHIR   : PATI,
 • PENDIDIKAN             : SLTA
 • STATUS                      : KAWIN
 • JENIS KELAMIN         : PEREMPUAN
 • PEKERJAAN               :  MENGURUS RUMAH TANGGA
 • ALAMAT                    : DESA BUMIREJO RT
 • NAMA                       :
 •  JABATAN                  : KADER
 • NIK                            : 331808
 • TEMPAT TGL LAHIR   : PATI,
 • PENDIDIKAN             : SLTA
 • STATUS                      : KAWIN
 • JENIS KELAMIN         : PEREMPUAN
 • PEKERJAAN               :  MENGURUS RUMAH TANGGA
 • ALAMAT                    : DESA BUMIREJO RT