LPMD

 • NAMA                         : SUKARNO
 • JABATAN                     :  KETUA
 • NIK                              : 331808
 • STATUS                        : KAWIN
 • TEMPAT TGL LAHIR     : PATI, 01-07-1961
 • PENDIDIKAN               : SLTA
 • PEKERJAAN                 : WIRASWASTA
 • ALAMAT                      : DESA BUMIREJO RT 05 RW 01 KECAMATAN JUWANA KAB,PATI

 

 • NAMA                        :  SUTOWO
 • JABATAN                    :  WAKIL KETUA
 • NIK                             : 331808
 • TEMPAT TGL LAHIR    : PATI,
 • STATUS                       : KAWIN
 • PENDIDIKAN              : SLTA
 • PEKERJAAN                : WIRASWASTA
 • ALAMAT                     : DESA BUMIREJO RT 05 RW 01 KEC. JUWANA KAB. PATI

 

 • NAMA                        :  NINIK PARTINI
 • JABATAN                    :  SEKRETARIS
 • NIK                             : 331808
 • TEMPAT TGL LAHIR    : PATI
 • STATUS                       : KAWIN
 • PENDIDIKAN              : SLTA
 • PEKERJAAN                : WIRASWASTA
 • ALAMAT                     : DESA BUMIREJO RT 05 RW 01 KEC. JUWANA KAB. PATI

 

 • NAMA                        :  SUMIYATI
 • JABATAN                     :  BENDAHARA
 • NIK                             : 331808
 • TEMPAT TGL LAHIR    : PATI,
 • STATUS                       : KAWIN
 • PENDIDIKAN              : SLTA
 • PEKERJAAN                : PEDAGANG
 • ALAMAT                     : DESA BUMIREJO RT 05 RW 01 KEC. JUWANA KAB.PATI

 

 • NAMA                        :  NURYANTO
 • JABATAN                     : SEKSI AGAMA
 • NIK                             : 331808
 • TEMPAT TGL LAHIR    : PATI,
 • STATUS                       : KAWIN
 • PENDIDIKAN              : SLTA
 • PEKERJAAN                : KARYAWAN SWASTA
 • ALAMAT                     : DESA BUMIREJO RT 02 RW 01 KEC. JUWANA KAB.PATI

 

 

 • NAMA                        :  TEGUH SUKMONO
 • JABATAN                     : SEKSI KETERTIBAN
 • NIK                             : 331808
 • TEMPAT TGL LAHIR    : PATI,
 • STATUS                       : KAWIN
 • PENDIDIKAN              : SLTA
 • PEKERJAAN                : KARYAWAN SWASTA
 • ALAMAT                     : DESA BUMIREJO RT 05 RW 01 KEC. JUWANA KAB.PATI

 

 • NAMA                        :  MAMIK DWI ERNAWATI
 • JABATAN                     : SEKSI PENDIDIKAN
 • NIK                             : 3318086903720001
 • TEMPAT TGL LAHIR    : PATI, 29-03-197201-07-1974
 • STATUS                       : KAWIN
 • PENDIDIKAN              : SLTA
 • PEKERJAAN                : GURU TK
 • ALAMAT                     : DESA BUMIREJO RT 05 RW 01 KEC. JUWANA KAB.PATI

 

 • NAMA                        :  KUSRTIYANTI
 • JABATAN                     : SEKSI SOSIAL
 • NIK                             : 3318086506640001
 • TEMPAT TGL LAHIR    : PATI,25-06-1964
 • STATUS                       : KAWIN
 • PENDIDIKAN              : SLTA
 • PEKERJAAN                : MENGURUS RUMAH TANGGA
 • ALAMAT                     : DESA BUMIREJO RT 05 RW 01 KEC. JUWANA KAB.PATI

 

 • NAMA                        :  SATIMIN
 • JABATAN                     : SEKSI LINGKUNGAN HIDUP
 • NIK                             : 331808
 • TEMPAT TGL LAHIR    : PASURUAN,01-07-1961
 • STATUS                       : KAWIN
 • PENDIDIKAN              : SLTA
 • PEKERJAAN                : WIRASWASTA
 • ALAMAT                     : DESA BUMIREJO RT 06 RW 01 KEC. JUWANA KAB.PATI

 

 • NAMA                         : SUSILO
 • JABATAN                     : SEKSI LINGKUNGAN HIDUP
 • NIK                             : 331808
 • TEMPAT TGL LAHIR    : PATI,01-07-1974
 • STATUS                       : KAWIN
 • PENDIDIKAN              : SLTA
 • PEKERJAAN                :
 • ALAMAT                     : DESA BUMIREJO RT 02 RW 01 KEC. JUWANA KAB.PATI

 

 • NAMA                         :  MAHMUD
 • JABATAN                     : SEKSI PEMUDA/ OLAH RAGA
 • NIK                             : 331808
 • TEMPAT TGL LAHIR    : PATI,
 • STATUS                       : KAWIN
 • PENDIDIKAN              : SLTA
 • PEKERJAAN                : WIRASWASTA
 • ALAMAT                     : DESA BUMIREJO RT 04  RW 01 KEC. JUWANA KAB.PATI