LINMAS DESA BUMIREJO

 

1.

 •  NAMA                        : TEGUH SUKMONO
 •  JABATAN                    : KETUA
 • NIK                             : 3318080111610001
 • TEMPAT TGL LAHIR    : PATI,01-11-1961
 • PENDIDIKAN              : SLTP
 • STATUS                       : KAWIN
 • JENIS KELAMIN          : LAKI-LAKI
 • PEKERJAAN                ; BURUH
 • ALAMAT                     : DESA BUMIREJO RT 05/01

2,

 • NAMA                        : SUDONO
 • JABATAN                    : ANGGOTA
 • NIK                             : 3318082904590001
 • TEMPAT TGL LAHIR    : PATI,29-04-1959
 • PENDIDIKAN              : SLTP
 • STATUS                       : KAWIN
 • JENIS KELAMIN          : LAKI-LAKI
 • PEKERJAAN                ; NELAYAN
 • ALAMAT                     : DESA BUMIREJO RT 01/01

3,

 • NAMA                        : ROHMAT
 • JABATAN                    : ANGGOTA
 • NIK                             : 3318081706550021
 • TEMPAT TGL LAHIR    : PATI,17-06-1955
 • PENDIDIKAN              : SD
 • STATUS                       : KAWIN
 • JENIS KELAMIN          : LAKI-LAKI
 • PEKERJAAN                ; BURUH
 • ALAMAT                     : DESA BUMIREJO RT 04/01

4.

 • NAMA                        : JUWARTO
 • JABATAN                    : ANGGOTA
 • NIK                             : 3318082712740021
 • TEMPAT TGL LAHIR   :  PATI 27-12-1974
 • PENDIDIKAN              : SLTP
 • STATUS                       : KAWIN
 • JENIS KELAMIN          : LAKI-LAKI
 • PEKERJAAN                ; WIRASWASTA
 • ALAMAT                     : DESA BUMIREJO RT 04/01

5.

 • NAMA                        : SUDARMAN
 • JABATAN                    : ANGGOTA
 • NIK                             : 3318080107600010
 • TEMPAT TGL LAHIR    : PATI, 01-07-1960
 • PENDIDIKAN              : SD
 • STATUS                       : KAWIN
 • JENIS KELAMIN          : LAKI-LAKI
 • PEKERJAAN                ;BURUH
 • ALAMAT                     : DESA BUMIREJO RT 01/01

6.

 • NAMA                        : SUGIHARTO
 • JABATAN                    : ANGGOTA
 • NIK                             : 3318080406690001
 • TEMPAT TGL LAHIR    : 04-06-10969
 • PENDIDIKAN              : SLTP
 • STATUS                       : KAWIN
 • JENIS KELAMIN          : LAKI-LAKI
 • PEKERJAAN                ;BURUH
 • ALAMAT                     : DESA BUMIREJO RT 04/01

7.

 • NAMA                        : CAHYO UTOMO
 • JABATAN                    : ANGGOTA
 • NIK                             : 3318081506860001
 • TEMPAT TGL LAHIR    : PATI, 15-06-1986
 • PENDIDIKAN              : SLTP
 • STATUS                       : KAWIN
 • JENIS KELAMIN          : LAKI-LAKI
 • PEKERJAAN                ; WIRASWASTA
 • ALAMAT                     : DESA BUMIREJO RT 06/01

8.

 • NAMA                        : SATIMIN
 • JABATAN                    : ANGGOTA
 • NIK                             : 3318080107610855
 • TEMPAT TGL LAHIR    : PASURUAN,01-07-1961
 • PENDIDIKAN              : SLTP
 • STATUS                       : KAWIN
 • JENIS KELAMIN          : LAKI-LAKI
 • PEKERJAAN                ; BURUH
 • ALAMAT                     : DESA BUMIREJO RT 06/01

9.

 • NAMA                        : KASNADI
 • JABATAN                    : ANGGOTA
 • NIK                             : 3318081709620021
 • TEMPAT TGL LAHIR    : PATI,17-02-1962
 • PENDIDIKAN              : SLTP
 • STATUS                       : KAWIN
 • JENIS KELAMIN          : LAKI-LAKI
 • PEKERJAAN                ; BURUH
 • ALAMAT                     : DESA BUMIREJO RT 06/01

 

10.

 • NAMA                        :
 • JABATAN                    :
 • NIK                             :
 • TEMPAT TGL LAHIR    :
 • PENDIDIKAN              :
 • STATUS                       :
 • JENIS KELAMIN          :
 • PEKERJAAN                ;
 • ALAMAT